Obsah stránky

Středisko vědeckých informací LFP UK

Otevírací hodiny
Po – Čt
: 8:00 – 18:00
Pá: 8:00 – 16:00

Studovny
Po – Pá: 6:00 – 20:00

Kontakt
knihovna.upominky@lfp.cuni.cz
Výpůjční pult: 377 593 150
Referenční pult: 377 593 148
Sledujte nás: IG FB

Všechny kontakty

Ilona Baxová (146)akvizice, fakturace, objednávání monografií146
Barbora Formanová, BBus (Hons) (140)objednávání časopisů, manažerka elektronických informačních zdojů140
Ing. Anna Gebhartová zpracování publikační činnosti, open access pro LF UK 149
Mgr. et Mgr. Kateřina Kosnarovázpracování publikační činnosti156
Bc. Anna Landrgottovásystémová knihovnice – Alma, datová stewardtka, systém Turnitin144
Bc. Anna Nguyenová výpůjční oddělení – volný výběr, správa sociálních sítí158
Mgr. Jan Rendlameziknihovní výpůjční služba (vnitrostátní, mezinárodní), citační manažeři, open access pro FN, správa webu SVI145
Daniela Spišiakovávýpůjční oddělení – volný výběr151
Ivana Šafránkovákatalogizace, přidělování ISBN147
Vít Švejdavýpůjční oddělení – volný výběr, zaměstnanecké licence pro Amboss, uživatelská podpora pro Socrative a Zoom157
PhDr. Dana Zdeňkováředitelka, systém Turnitin141

Nachází se v 1 PP kampusu LFP UK.
Výpůjční oddělení funguje formou volného výběru – vybrání dokumentu si obstaráte Vy sami z police a jeho zapůjčení buď též sami prostřednictvím Selfchecku anebo ve spolupráci s námi.

Vše přehledně v jednom univerzitním systému UKAŽ.

Aktuality z knihovny

Čtenářské průkazy

Služeb našeho výpůjčního oddělení může využívat kdokoli, kdo disponuje jedním ze dvou průkazů, který vydává Výdejní centrum karet. Publikace NELZE půjčovat na průkazy ZČU nebo na Plzeňskou kartu.

 • Průkaz studenta/zaměstance UK (nebo s licencí ISIC/ITIC/ALIVE)
 • Zaměstnanci FN Plzeň a ostatní zájemci mohou využívat personalizovaný průkaz externího uživatele

Periodika

Meziknihovní výpůjční / reprografická služba

 Využijte možnosti si u nás on-line objednat např. kopii článku z časopisu apod.

V rámci MVS/MRS vystupujeme buď pod siglou PND001 jako knihovna Lékařské fakulty v Plzni anebo pod siglou PNE202 jako knihovna Fakultní nemocnice Plzeň.

ZAMĚSTNANCI
Zašlete citaci/citace (nejlépe z PubMedu) na email Mgr. Jan Rendla. Email by měl povinně obsahovat citaci, tj. údaje o časopisu/monografii, které usnadní její jednoznačné dohledání:

ČASOPISMONOGRAFIE
zkratku časopisu, název článku celý název monografie, resp. příslušné kapitoly 
rok, ročník(=volume), stránkyrok vydání, číslo vydání, nakladatele, ISBN
autora/autoryautora/autory celé knihy i kapitoly

Pokud objednáváte např. poprvé, je nutné uvést, na jakém oddělení/klinice/ústavu pracujete; v případě zaměstnaneckého poměru u FN Plzeň, pak také číslo nákladového střediska (pro fakturační údaje). Jestliže byste po dobu trvání grantu, výzkumného záměru atp. chtěli, aby finanční prostředky byly využity na pokrytí MVS/MRS, sdělte rovněž tuto informaci v emailu.

KNIHOVNY
Zašlete citaci/citace (např. z PubMedu) na email Mgr. Jan RendlaPartnerem je pro nás POUZE knihovna registrovaná u MK ČR.
Email by měl povinně obsahovat bibliografické údaje shodné s tabulkou výše a údaje o vaší knihovně:

– název organizace, sigla, číslo požadavku
– úplná adresa s PSČ, kontaktní osoba, telefon

Katalogy a vyhledávače

 • lístkový (rok 1975 a dřívější)
 • elektronický – systém Alma (od roku 1994 vše, retrospektiva do roku 1974)
 • vyhledávač UKAŽ (prohledáte knihovní katalog, digitální repozitář a databáze na UK)
  Když si v knihovním katalogu vyhledáte, co potřebujete, máte několik možností, jak se záznamem pracovat. Samozřejmostí je export (formáty BIBTEX, RIS), tisk, poslání emailem, nechat si zobrazit citaci dle požadovaného formátu anebo zjistit trvalý odkaz na dokument.
 • DSpace – repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
 • Kramerius – zdigitalizované kolekce na Univerzitě Karlově
 • souborný katalog Národní knihovny ČR
 • katalog Národní lékařské knihovny ČR
 • evropské národní knihovny a jejich katalogy

Výpůjční lhůty a sankce

Označení dokumentu Doba výpůjčky Po uplynutí doby první výpujčky
bez označení5 měsícůje možné požádat o prodloužení na dalších 5 měsíců 
zelený štítek30 dníje možné požádat o prodloužení 1x na 30 dní
červený štítek1 dennívrátit do 12:00 hod. následujícího pracovního dne

Prodloužení výpůjček (vpravo nahoře po přihlášení přes CAS, případně viz návod)
Upozornění: prodlužování Vám nebude fungovat, pokud Vám již naskočila dlužná částka! V tomto případě se obraťte na výpůjční oddělení.

SANKCE

Řídí se Jednotnou maticí. Jestliže čtenář po skončení výpůjční doby vypůjčené knihovní jednotky nevrátí, případně předem neuskuteční prodloužení výpůjční lhůty, zaplatí:

 • 3 Kč za každý den prodlení u každého titulu
  (do této doby se nezapočítávají So, Ne, státní svátky, letní prázdniny)
 • prezenční výpůjčky (červený štítek) se její pozdní vrácení zpoplatňuje za každý den a titul částkou 50 Kč (bez pokuty nutné vrátit do 12:00 hod. následujícího pracovního dne)
 • poplatek za 4. upomínku (předsoudní upomínka) je stanoven na částku 250 Kč

Při ztrátě jakéhokoli titulu, anebo jeho poškození (podtrhávání, vytrhané listy, nenávratně poškozená vazba) je uživatel povinen obstarat náhradní výtisk stejného (nebo novějšího) vydání popř. zajistit vyhotovení vázané xerokopie. Obsahovala-li ztracená publikace barevné ilustrace, obrázky, grafy apod., požadujeme taktéž barevnou kopii.

Za poškození/zničení/odcizení každého čárového kódu se platí 20 Kč. Za poškození/zničení/odcizení každého RFID čipu se platí 100 Kč penále.

NEVRÁCENÍ TITULU/TITULŮ BUDE VYMÁHÁNO SOUDNÍ CESTOU!

Půjčování modelů kostí

Pro studijní účely si můžete vypůjčit modely kostí horní a dolní končetiny a lebky.

 • Rezervuje v SIS (přečtěte si detaily k rezervaci)
 • Po vyplnění elektronické přihlášky vyzvedávejte v knihovně LFP UK
  Box s kostmi si půjčuje 1 student pro skupinu max. 4 studentů
 • Před vrácením kosti očistíte přiloženou dezinfekcí
 • MOŽNOST STUDIA POUZE V PROSTORÁCH KNIHOVNY
Rozpis časů půjčovaní modelů kostí 
Po – Čt 8:30-10:00, 10:00-11:30, 11:30-13:00, 13:00-14:30, 14:30-16:00, 16:00-17:30 
8:30-10:00, 10:00-11:30, 11:30-13:00, 13:00-14:30

Referenční služby

S pohybem po knihovně vám pomůže Mapka volného výběru.

Rešeršní služby

Rešeršní služby poskytujeme z elektronických databází dostupných v knihovně nebo přístupných na internetu, z tištěných zdrojů a informačních pomůcek nebo zprostředkovaně z bází dat z jiných institucí. Rozsah rešeršních a referenčních služeb a jejich případné zpoplatnění je stanoveno uživatelskou kategorií čtenáře. Do rešeršních a referenčních služeb zahrnujeme:

 • základní poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání SVI a provozu SVI
 • bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru, např. sestavování rešerší, zjišťování nově vydávaných titulů z různých oborů, vyhledávání relevantních zdrojů
 • lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti dokumentů

Na základě ústní, telefonické, písemné nebo elektronické objednávky zpracujeme rešerši z databází v tištěné i elektronické podobě – pro vás jako studenty LFP (jediné omezení je do 10 zdrojů).

Pomoc s technikou a tiskem

 • pomoc při přihlašování do studentských PC: spustťe WebBrowser a zadejte jako user name: Students\vase-CAS-jmeno, password: vase-CAS-heslo
 • nabití finančního kreditu (min. částka 50 Kč)
 • vracení kreditu na tisk a kopírování, pomoc s tiskem/skenem, 3 tiskárny v Kopírovací místnosti (S1.69)
 • 2 Kč za 1 stranu A4 černobíle / 4 Kč oboustranně A4 černobíle
 • 5 Kč za 1 stranu A4 barevně / 10 Kč oboustranně A4 barevně
 • nastavení Wi-Fi sítě Eduroam (pro fungování je nutnost mít ověřené heslo v CAS!)
  Ověření hesla provádí CIT / studijní oddělení. V CASu naleznete informaci o detailech přístupu k Eduroam – přihlašovací jméno ve tvaru číslo-osoby@cuni.cz je zároveň username do Wi-Fi; jako heslo slouží nově nastavené heslo NEidentické s heslem do CAS.

Tisk je možný v S1.69 kopírovací místnost – přístroje Ricoh IM C3000 pro tisk, kopírování a skenování;
video návody: tisk z PC, tisk přes USB z flashdisku

Časopisy

Využijte pro hledání údajů o časopise, jeho dostupnosti a odběru náš jednotný systém UKAŽ.
Jako vzorový předkládáme záznam o časopise Circulation.

Pro otevření titulů doporučujeme stažení programu Adobe Reader

Nová edice časopisů

Firma Clarivate Analytics vydala novou edici časopisů a jejich impakt faktorů – 2022 JCR Science Edition…


Využijte všech služeb knihovny pro pohodlné studium

V elektronickém Infokiosku si můžete prohlížet náš Katalog, nastavovat si údaje v CAS, anebo se pohybovat v systému SIS.

Selfcheck je zařízení, které Vám umožní si na svoje čtenářské konto zapůjčit pro sebe literaturu přímo z polic z volného výběru.

Studovny

Využijte možnosti studia v komfortních studovnách vybavených školními PC, lampičkami, paravany a sedacími vaky. Otevřeno je ve všední dny 6:00 – 20:00.

Soukromé studovny

Rezervujte si některou z dílčích studoven pouze pro sebe. Nebude vás zde nikdo rušit a přístup do ní budete mít po rezervovanou dobu pouze vy.

Školící a prezentační místnost

Je k dispozici pro výukové potřeby fakulty. Po předchozí dohodě s Mgr. Rendlou si místnost rezervujete v SIS. Časy rezervování jsou ve shodě s otevírací dobou SVI.

Kopírovací místnost

Vytiskněte si, okopírujte či naskenujte potřebné materiály pohodlně přímo v knihovně. Ceník a návody najdete v sekci Rešeršní služby.