CAS – Centrální autentizační služba

Univerzální přístup s jediným uživatelským účtem
Univerzita Karlova přešla na sjednocený informační systém, jehož přínosem je mimo jiné také sjednocení přihlašovacích údajů zaměstnanců a studentů tak, aby měli univerzální přístup ke všem informačním systémům UK s jediným uživatelským účtem. Tyto účty jsou nyní pod správou Centrální autentizační služby UK (CAS) a pro zaměstnance a studenty LF v Plzni jsou automaticky zřizovány.

SIS – Studijní informační systém

Přístup ke studijnímu informačnímu systému, přihlašování k PC a dalším službám
Student použije tyto přihlašovací údaje (t.j. jméno uživatelského počítačového konta a heslo) pro přístup ke Studijnímu informačnímu systému (SiS), která je dostupná na adrese – http://is.cuni.cz/studium. Aktuálně jsou z této aplikace využívány tyto části – přehled předmětů, předzápis předmětů, náhled na výsledky zkoušek, čtení zpráv SiS s možností jejich přeposílání na vlastní soukromý e-mail a on-line přihlašování ke zkouškám (doména STUDENTS).

Dále tyto uživatelské účty slouží k přihlašování na PC ve studovně, v učebnách, v počítačových zkušebnách (doména STUDENTS).

Studenti také mohou použit tento počítačový účet k přihlášení k různým elektronickým kurzům anebo k vázaným informacím na internetových stránkách naší fakulty. V prostorách knihovny je pomocí tohoto konta zpřístupněna služba samoobslužného kopírování a tisku.

Student musí udržovat ve Studijním informačním systému UK (SiS) funkční e-mailovou adresu, na které kontroluje došlé informace (informace o novinkách, vyhlášených termínech zkoušek i některých svých povinnostech). Studenti, kteří nemají k dispozici vlastní emailovou schránku, mohou požádat o zřízení fakultní emailové schránky.

Ztráta hesla

Ti, kteří zapomněli, ztratili anebo nezískali heslo a potřebují urychleně přístup k některým službám, si mohou nastavit na webu CAS také tzv. „neověřené heslo“. Heslo se nastavuje přes odkaz „Získat nové heslo, protože heslo nemám…“ a po následném vyplnění několika osobních údajů.
Takto nastavené heslo má však omezený rozsah platnosti (nelze si např. nastavit heslo pro síť eduroam nebo se přihlásit na počítače na LF) a jeho platnost vyprší po půl roce. Doporučujeme neověřená hesla používat jen v případě nutnosti a co nejdříve opět požádat o vydání ověřeného hesla.