Fakultní tisková zpráva

Zemřela doc. MUDr. Helena Kvapilová

Zveřejněno: 23.10.2023

Celý lidský život je jen cesta ke smrti.
Lucius Annaeus Seneca

Dne 6. října 2023 zemřela ve věku 81 let doc. MUDr. Helena Kvapilová, první žena v plzeňském regionu, která spojila svou profesní dráhu s problematikou soudního lékařství.

Do Ústavu soudního lékařství, kde byli kromě přednosty čtyři lékaři, nastoupila v r. 1965 po ukončení studia LF UK v Plzni. Od r. 1979 byla ve funkci primářky. Vedení ústavu převzala po úmrtí doc. MUDr. Karla Pitra v r. 1992, o čtyři roky později se habilitovala. Ve vedoucí funkci setrvala do r. 2012, dalších deset let se věnovala pedagogické činnosti. V Ústavu soudního lékařství FN a LF UK v Plzni pracovala po dobu 57 roků. Specializovala se především na problematiku thanatologie, posuzování akutního ovlivnění osob alkoholem a poranění při silničních dopravních nehodách. Je spoluautorkou celostátní učebnice Soudní lékařství a učebnice Soudní lékařství pro právníky.

Doc. MUDr. Helena Kvapilová byla respektovaným odborníkem a vyhledávaným znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství.

Čest její památce.