Vědecký úspěch

Projekt Chaperon přivede do Plzně špičkového vědce

Zveřejněno: 02.10.2019

Na Lékařské fakultě v Plzni bude díky evropskému grantu působit špičkový výzkumník v oboru onkologie. Projekt Chaperon, podpořený programem Horizont 2020, odstartoval úvodním meetingem 26. září 2019. Očekávaný expert vzejde z výběrového řízení a na fakultu přijde v zimních měsících tohoto roku. Fakulta se nyní připravuje na zřízení nové výzkumné Laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění v Biomedicínském centru, kterou vybraný výzkumník povede. Smyslem projektu je přinést do centra a tím i na Lékařskou fakultu světovou úroveň know-how. 

Lékařská fakulta v Plzni získala pro projekt Chaperon podporu z evropského programu Horizont 2020. Ve čtvrtek 26. září tento projekt slavnostně odstartoval úvodním shromážděním jeho řešitelů a pozvaných hostů. Účastníky přivítal prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., vědecký ředitel Biomedicínského centra a hlavní řešitel projektu, současný stav projektu přiblížil doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. Momentálně je v běhu výběrové řízení na výzkumníka – renomovaného experta, který na fakultu díky podpořenému projektu nastoupí, založí zde novou laboratoř a přivede vlastní výzkumný tým. Tématem jeho výzkumu, bude rakovina, konkrétně translační genomika nádorových onemocnění.

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni uspělo v jedné z výzev na tzv. ERA Chairs (součást rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020) jako jeden ze zatím pouhých čtyř úspěšných žadatelů v České republice. Volba tématu projektu (celým názvem CHAPERON – ERA Chair Position for Excellent Research in Oncology) padla na oblast výzkumu rakoviny; nejen proto, že je v našem regionu velkou prioritou – Plzeňský kraj vykazuje vysoký výskyt různých nádorů, včetně karcinomů tlustého střeva, ledvin nebo močového měchýře – ale i v návaznosti na současné zaměření centra, v němž v současné době pracuje několik vysoce kvalitních výzkumných týmů zaměřených právě na rakovinu.

Výzkumníkovi, který do centra díky grantu ERA Chair začátkem roku 2020 přijde, bude umožněno založit zde novou Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění a sestavit v ní vlastní vědecký tým. Smyslem projektu je přinést do centra světovou úroveň know-how a významně doplnit již existující výzkumné týmy centra. Zkušenosti tohoto vědce coby manažera výzkumu pak dále pomohou zlepšit i kvalitu manažerských struktur a procesů ve výzkumu, a to nejen v Biomedicínském centru, ale i na dalších úrovních fakulty a univerzity. V současné době probíhá na pozici ERA Chair výběrové řízení, jehož výsledek bude znám v polovině listopadu.

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Horizont 2020, č. grantové smlouvy 856620