Vědecký úspěch

Významné vědecké ocenění doktorandů Chirurgické kliniky

Zveřejněno: 07.07.2020

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí. Tyto vědecké ceny jsou rozděleny do sedmi kategorií s tím, že každá má svého sponzora – u lékařství je to firma Pierre Fabre Médicament. Každoročně se do soutěže hlásí desítky kandidátů z celé ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi a následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce.  Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Letos v kategorii lékařství významně uspěli mladí lékaři z Chirurgické kliniky LF a FN Plzeň, studenti postgraduálního studia na naší fakultě. MUDr. Jáchym Rosendorf získal v soutěži 3. místo za práci „Experimental use of nanofibrous materials for prevention of intestinal anastomotic leakage“, MUDr. Richard Pálek získal 2. místo za práci „Perfusion decellularization of whole liver – first step in new organ development“.

Slavnostní předávání vědeckých cen proběhlo 2. července 2020 v prostorách Francouzského institutu v Praze. Ceremoniálu byl přítomen velvyslanec Francie v ČR Roland Galharague. Tradičně se ho účastní také iniciátor celé akce, nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn, tentokrát však kvůli pandemii koronaviru pozdravil laureáty pouze prostřednictvím videohovoru.

Blahopřejeme držitelům ceny i jejich školiteli v doktorském studijním programu, jímž je doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D., z Chirurgické kliniky LF a FN Plzeň, který je sám držitelem téže ceny z roku 2000.